Laiem mõju

Kuhu oleme jõudnud?
Maailmas on enam kui 7,5 mld inimest. Tänu teaduse, meditsiini ja tehnoloogia võidukäigule meie eluiga aina pikeneb ning planeedi veel suhteliselt hea tervis loob eeldused elanikkonna kiireks juurdekasvuks. ÜRO rahvastikuosakonna andmetel ületab maailma rahvastiku arv 10 mld piiri juba 2055. aastal. Iga siia maailma sündinud inimene vajab aga süüa-juua, eluaset ja asju, mis ta elu lihtsamaks, turvalisemaks ja huvitavamaks muudavad. See esitab aga tõsise väljakutse meid ümbritsevale keskkonnale.
Kas teadsid, et sellesama ÜRO rahvastikuosakonna aruande kohaselt saavutab maailma rahvastik oma maksimumi 2100. aasta paiku? Kui me midagi ei muuda, siis selleks ajaks oleme jäägitult ammendanud oma planeedi ressursid. Ja siis algab maa kurnatusest ning eluks vajalike ressursside puudusest  põhjustatud elanikkonna arvu vähenemine.
Veider mõelda ent samal kursil jätkates seisavad nende karmide väljakutsetega silmitsi juba tänases maailmas sündivad lapsed. Juba praegu on maailmas piirkondi, mille inimesed on oma igapäevaste vajaduste rahuldamise tulemusena elamiskõlbmatuks muutnud ning sama tegevus jätkub järjest uutele aladele kolides. See ei ole jätkusuutlik. Kus hakkab elama, mida hingama ning millest toituma meie järeltulev generatsioon?

Mis edasi saab?
Mida siis teha, et vähendada inimkonna ökoloogilist jalajälge ning meie järeltulevatele põlvedele aega juurde võita? Kuidas elada nii, et püsiksime võimalikult kaua hea tervise juures ja tunneksime end noorena, kandes ühtlasi hoolt oma planeedi kui oma sahvri eest? Kahtlemata on kõige efektiivsem viis selleks sündimuse vähendamine ning planeedi ressursside mõistlikum ja efektiivsem kasutamine. 

Mahepõllundus kui võluvits
Eestis ei ole sündimuse vähendamine kindlasti probleemiks ning seetõttu peame keskenduma ressursside mõistlikumale kasutamisele. Mahepõllundus nõuab rohkem aega ja vaeva, kahjurite risk on suurem ja saagikus väiksem. Seetõttu on ka mahetoodete hind pestitsiidide ja kemikaalide toel kasvatatud toodetest kõrgem. StayYoung soovitab eelisatada mahetooteid, sest

  • nende kvaliteet ja toitainesisaldus oluliselt kõrgemad 
  • mahetooteid kasutades väheneb risk haigestuda
  • taimse toidu tootmiseks kulub ligi 20 korda vähem ressurssi kui loomse toidu tarvis Mahepõllunduse toodete eelistamine on teadlik valik. Kui soovid muuta maailma, alusta iseendast!

NB! Enamikel StayYoungi toodetel on mahepõllumajanduse päritolu tõendav märgistus.